Asianajotoimisto Kolari & Co. - Anu Kolari

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Anu Kolari

Anu Kolarin toimenkuvaan kuuluvat oikeudenkäynnit siviili- ja rikosasioissa sekä riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen liittyvät kysymykset.  Kolarilla on laaja kokemus kansainvälisistä T&K -sopimuksista ja teknologian kaupallistamiseen liittyvistä sopimuksista.

Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistä Kolari on työskennellyt mm. asianajotoimistossa pääkaupunkiseudulla, Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä ja Helsingin yliopistossa.

Koulutus: 2015 asianajajatutkinto, 2008 oikeustieteen maisteri, 2006 BA (Hons) in European Business Law

Puh. 044 541 2224
anu.kolari@kolari-co.fi